شرکت نوین آوا پردازان ژؤف به شماره ثبت 468711 آماده ارائه خدمات هوشمند سازی مدارس به آموزشگاه ها در سطح های ( دبستان ، راهنمایی ، دبیرستان و مراکز خصوصی ) می باشد ، برخی از خدمات قابل ارائه